top of page

RALLY HISTORICKÝCH VOZIDIEL

V oblasti organizacie a zabezpečenia podujatí pre majiteľov historických vozidiel máme dlhoročné skúsenosti, získané počas pôsobenia vo vedení Veterán Klubu Manín. V roku 2019 sme  začali s rally pravidelnosti historických vozidiel Strážov Classic. S cieľom realizovať naše inovatívne koncepty, po vzore zahraničných podnikov, sme v roku 2021, po osamostatnení sa, založili orientačnú stotinovú rally Oldtimer Rally Classic. Tá ma za cieľ postupom času dosiahnúť podobný ekvivalent a spropagovať veteránsky šport na Slovensku. 

Za účelom zvyšovania úrovne podujatí pre majiteľov historických vozidiel, najmä v oblasti pravidelnostných závodov (regularity event) sme vyvinuli vlastný systém zberu a vyhodnotenia údajov zo súťažných etáp, ktorý je k dispozícii aj v priebehu súťaže pre posádky. Ten im napomáha pri kontrole priebežných výsledkov súťažných disciplín v krátkom čase po ich absolvovaní. 

Spoločnosť METZKER GROUP pre organizátorov podujatí tiež zabezpečuje tvorbu propagačných materiálov, roadbookov v platných štandardoch medzinárodnej organizácie FIVA pre súťaže "regularity event" a inventár pre závody pravidelnosti. Zabezpečujeme tiež časomeračskú technológiu prístrojmi s presnosťou 0,001 sekundy, vrátane implementácie nášho systému on-line priebežných výsledkov na mieru každého podniku. 

OLDTIMER RALLY CLASSIC 

oldtimer rally classic poster 2022.png

ROADBOOK • PRAVIDELNOSŤ • PEKNÁ KRAJINA

To sú tri základné aspekty novej stotinovej rally historických vozidiel z našej produkcie, ktorá prináša uspokojenie každému nadšencovi veteránov, ktorý rád prevetrá súťažného ducha a navštívi po trati zaujímavé miesta. Samotná rally je výnimočná a v našich končinách ešte nie moc rozšírená.Vďaka rôznym prejazdovým kontrolám,  časovým testom presnosti a hodnotiacim testom nebude zanedbaný ani športový zážitok. Okrem toho tento typ súťaže preveruje všímavosť a orientačné schopnosti členov posádky.

 

Úlohou posádky nie je jazda na rýchlosť – byť čo najrýchlejší, ale práve na presnosť – odjazdiť čo najpresnejšie a splniť rôzne súťažné úlohy čo najlepšie. Veteránisti na orientáciu po trati využívajú výlučne šípkový itinerár – tzv. roadbook. Jazdci počas podujatia zbierajú trestné body, ktoré slúžia na exaktné vyhodnotenie tých najlepších.

Oldtimer Rally Classic reprezentuje zhmotnenie nášho know-how v oblasti organizácie, managementu a technologických systémov veteránskych podnikov. Predstavuje prierez všetkými aktivitami sekcie Oldtimer spoločnosti METZKER GROUP.

RALLY MATERIÁLY

Pre organizátorov podujatí veteránskeho športu ponúkame inventárne vybavenie potrebné na zabezpečenie podujatia v kategórii rally pravidelnosti (regularity event). Zaisťujeme potrebné označenia úsekov, časové ukazatele, časozberný systém s presnosťou na celé sekundy alebo s presnosťou na tisíciny sekundy pre špeciálne testy presnosti. Ďalej zabezpečujeme výrobu všetkých dokumentov pre posádky v elektronickej aj printovej podobe - od propozícii, itinerárov (roadbookov), doplnkových tlačovín ako napr. bulletin, vrátane grafického vyhotovenia, prostredníctvom našej sekcie grafiky a vydavateľstva.

DSC_0028.jpg

ČASOMIERA

Zaisťujeme komplexný systém zberu časových údajov súťažných posádok v rôznych technických úrovniach, od jednoduchého zberu údajov v celých sekundách až po presné údaje v stotinách alebo tisícinách, určené primárne pre stotinové rally. Okrem zariadení poskytujeme aj služby časomeračov na podujatiach historických vozidiel s on-line výsledkami počas priebehu súťaže. 

SYSTÉM PRIEBEŽNÝCH VÝSLEDKOV ON-LINE

metzker oldtimer 2.png

Počas stotinovej rally hrajú významnú úlohu výsledky. Pre posádky je vhodné, ak počas závodu majú možnosť sledovať priebežné výsledky súťažných disciplín, aby vedeli udržať, prípadne meniť svoju stratégiu → ak sa súťažnému teamu test / úloha vydarila, vie, že zvolená súťažná stratégia je správna, alebo ich výsledky upozornia na medzery, na ktoré sa zamerať a využiť šancu na zlepšenie. Za týmto účelom máme vlastný systém informovanosti o priebežných výsledkov, ktoré je možné naimplementovať na akýkoľvek typ závodu. 

  • posádky sú informované v krátkom čase po absolvovaní disciplíny

  • uľahčuje prácu usporiadateľom

  • sám prepočítava trestné body na základe zvolených parametrov

  • a mnoho ďalších funkcii

Posádky na zobrazenie údjaov potrebujú mobilné zariadenie pripojené na internet (konkrétny operačný systém nie je podmienkou). Prístup do systému je uspôsobený prostredníctvom QR kódu.

ZNAČKY

V oblasti veteránizmu sme vlastníkom nasledujúcich značiek, ktoré v minulosti boli, resp. sú budované prostredníctvom nášho kapitálu a našim managementom.

klub pb motocyklev.png
veterán klub manín.png
oldtimer rally classic logo.png
bottom of page