top of page

VITAJTE NA STRÁNKACH          PS MOTO

Hlavným oborom rodinnej firmy MTZ PHARE sú považskobystrické motocykle vyrábané v rokoch 1947 až 2005. Aktivity v tejto oblasti sú integrované do divízie MTZ PS MOTO. Patríme medzi uznávaných odborníkov v oblasti histórie a techniky týchto motocyklov, disponujeme rozsiahlým súkromným archívom a vydávame odborné technické monografie jednotlivých typov motocyklov. Príležitostne sa venujeme aj ich reštaurovaniu a renovovaniu, údržbe a servisu. Prezentáciu motocyklovej výroby Považských strojární pre širokú verejnosť zabezpečuje náš Klub priateľov považskobystrických motocyklov.

  • rozsiahlý súkromný archív motocyklovej výroby Považských strojární

  • ​výskumné aktivity v oblasti histórie podniku Považské strojárne

  • expert – poradný orgán HTK ZZHV SR, národného orgánu FIVA, pre značky Manet, Tatran, Babetta, JAWA 50 a JAWA 90

  • producent unikátnej technickej motocyklovej literatúry

  • konzultačné a poradenské služby k motocyklom vyrobených v Považských strojárňach

  • vystavenie typového listu motocykla / potvrdenie technických parametrov motocykla pre prihlásenie do evidencie

  • renovácia a zákazková renovácia považskobystrických motocyklov "na kľúč"

  • servis historických považskobystrických motocyklov

  • technická motocyklová literatúra

PS MOTO = RODINNÝ PODNIK S VÁŠŇOU PRE PB–MOTOCYKLE

Dušou MTZ PS MOTO je konštruktér Vývoja Motorových Vozidiel Považských strojární Zdeno Metzker st. Základy firmy môžeme definovať v roku 1957, kedy Metzker absolvuje študentskú stáž za rysovacou doskou v konštrukcii Považských strojární. Do prototypovej konštrukcie vývoja motorových vozidiel Považských strojární nastupuje na začiatku roka 1965 ako konštruktér - motorár. Celý produktívny profesíjný život zasvätil konštrukcii motocyklov. 

Po odchode do dôchodku v roku 2000 a rozpade Považských strojární začal aktívne pracovať na zachovaní histórie vývoja motocyklov. Tak začal vznikať, s veľkým elánom a odhodlaním, jedinečný rozsiahlý archív dokumentácie a artefaktov. Cesta to nebola ľahká, no vďaka tvrdej práci na výskume a bádaní je dnes zachovaná takmer komplexná história Vývoja Jednostopových Motorových Vozidiel na Slovensku.

Pre považskobystrický motocykle a historické vozidlá sa nadchli aj syn a vnuk konštruktéra Metzkera, ktorí sú pokračovateľmi tejto činnosti. Renováciam, najmä vlastného zbierkového fondu, sa venovali prakticky od roku 2010. Čas plynie a pomaly sa stávajú "naše" motocykle historickými vozidlami. Počas stretnutí s motoristickými nadšencami a bývalými pracovníkmi "motovýroby" vznikla myšlienka udržať tieto motocykle "nažive" v správnom historickom stave.

Preto sme sa v roku 2020 rozhodli založiť spoločnosť, ktorá by, popri svojej ďalšej činnosti, zachovávala a obnovovala tieto vozidlá s rovnakou vášňou a prístupom, s akým ich Zdeno Metzker st., spolu s kolegami, kedysi navrhol.

Vďaka našemu unikátnemu know–how sme od roku 2021 menovaným expertom – odborníkom v špecializovanej oblasti motocyklov vyrábaných v Považských strojárňach a ich pobočných závodov – historicko-technickej komisie Združenia Zberateľov Historických Vozidiel, národného orgánu medzinárodnej federácie historických vozidiel FIVA. 

 

bottom of page